Pages

Friday, 16 September 2016

Te reo

Kāore i tua atu i a koe!: There’s no one better than you!

Kāore i tua atu i a koe!
There’s no one better than you!
Image result for no one is better than youImage result for no one is better than you

Friday, 9 September 2016

Maori

Ka kino kē...!: ... are/is too much!

Ka kino kē koe!
You’re too much!
Ka kino kē a Manu!
Manu is too much
Image result for too much talk